"Twierdzenie, że człowiek składa się z materii jest kompletnie pozbawione logiki"

Jest rzeczą oczywistą, że nasze "Ja" składa się wyłącznie z wzajemnej relacji materii.

 

Układ ten stanowi o istnieniu naszej świadomości i posiada zdolność zmiany,

zarówno pod wpływem oddziaływania globalnego układu, jak i naszych lokalnych myśli.